BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brach Jarosław
Title
Podstawowe tendencje na europejskim rynku przewozów w transporcie lądowym
Basic Trends on European Transport Market in Land Transport
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1066, s. 39-50, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Rynek usług transportowych, Polityka transportowa, Transport, Transport lądowy
Transport market, Transport policy, Transport, Land transport
Note
summ.
Abstract
Omówiono podstawowe tendencje charakteryzujące w ostatnich latach dwie gałęzie transportu tzn. transport samochodowy i kolejowy. Zaprezentowane dane dotyczą przede wszystkim krajów Europy.

For the last 15-20 years the road transport has been playing more and more important role in Europe. At the same time the railway transport has been losing its dominant in the past position. The main reason of that situation is the huge flexibility of road transport connected with the changes in the industry. But there are also many negative elements connected with that situation like for example congestion and growing of the pollution. So from one side the UE Authorities wants to revitalize the railway transport. From the second the road vehicles manufactures propose many solutions which can increase the efficiency of that mode of transport simultaneously cutting its negative effects of activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biała księga - europejska polityka transportowa, czas na decyzję, UE 2001.
  2. Brach J., Nowoczesne rozwiązania w transporcie lądowym jako element usprawniający przepływ dóbr w układzie międzynarodowym, red. J. Rymarczyk, J. Bracha, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 801, AE, Wrocław 1998.
  3. DaimlerChrysler - informacja prasowa - 21 listopad 2003.
  4. "Eurostat" nr 7-2/1999, 7-2/2002, 7-3/2002, 7-5/2003, 7-7/2003 oraz 7-9/2003.
  5. Lubowicki M., Polak potrafi, "Logistyka. Transport. Spedycja" 2003 nr 1/4.
  6. Mathes-Cieszewska B., Szeroko po torach, "Logistyka. Transport. Spedycja" 2003 nr 1/4 .
  7. Przybylski R., Transport po wejściu do Unii. Dobre prognozy, "Logistyka. Transport. Spedycja" 2003 nr 4/6.
  8. Raport o SUW 2000, www.pkp.com.pl.
  9. www.IRU.org.
  10. Z "szerokiego" na "normalny" i odwrotnie, [w:] Kolej zmierza do Europy - dodatek do "Rzeczypospolitej", 12 czerwca 2003 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu