BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Falas Barbara
Title
Międzynarodowe standardy rachunkowości w organizacji opartej na centrach odpowiedzialności
Internationals Standards of Accountancy in Organization Based on the Liability Centers
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 868, s. 230-233, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rachunkowość finansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Decentralizacja, Decyzje operacyjne, Materiały konferencyjne, Centra odpowiedzialności
Financial accounting, International Accounting Standards (IAS), Decentralization, Operational decisions, Conference materials, Responsibility centers
Note
summ.
Company
Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości
International Accounting Standards Committee (IASC)
Abstract
W artykule krótko scharakteryzowano problematykę dostosowania europejskich przepisów dotyczących rachunkowości finansowej do standardów angloamerykańskich. Kwestia ta ma znaczenie dla organizacji działających na rynkach międzynarodowych w sytuacji wyrównania ich szans prezentacji i oceny wobec konkurencji. Zdaniem autorki celem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jest ułatwienie funkcjonowania na rynku każdej orgnizacji, w tym także modułowym formom organizacji określanym jako centra odpowiedzialności.

The raport subject matter is related to the problem of implication of international financial accountancy standards in organization, in which a separated past works on the principles of independence, taking into consideration the technical and financial conditions. This part of the organization, called the liability center, bears full responsibility for the separated and charged with the realisation part of the organization result. It is important for every organization working on the international area to know that the oriented to Brithish-American norms standards of financial reporting, have become a standard. It means that the accountancy paradigm has charged: "from the primay aim of creditors protection to the aim connected with making financial decisions". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu