BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lichtarski Jan
Title
Ocena efektywności zmian organizacyjnych - główne problemy i rekomendacje metodologiczne
Evaluation of Effectiveness of Organisational Changes - Main Problems and Methodological Recommendation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 879, s. 153-158
Keyword
Zmiany organizacyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, System ocen, Kryteria oceny, Metodologia oceny, Materiały konferencyjne
Organisational change, Enterprise management, Assessment system, Evaluation criteria, Assessment methodology, Conference materials
Note
streszcz.
Abstract
W artykule skoncentrowano się na doborze oraz zastosowaniu kryteriów i metod oceny systemu zarządzania w przedsiębiorstwie. Podkreślono wagę obiektywizacji doboru kryteriów oceny i wskazano na jej główne uwarunkowania. Omówiono także główne grupy metod oceny, tzn. wskaźnikowe, opisowe, punktowe i badania opinii.

In this article concentrates on selection and application of criterions and evaluation methods of management system in enterprise. Stressed the role of objectivity of criterion selection and point at its main conditions. The author presents main groups of evaluations method. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu