BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Muszyński Wojciech
Title
Zmiany przez chaos czy chaos zmian?
Changes through Chaos or Chaos of Changes?
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 879, s. 195-205, bibliogr.204-205
Keyword
Zmiany organizacyjne, Teorie zarządzania, Teoria chaosu, Zarządzanie zmianami, Przegląd literatury, Materiały konferencyjne
Organisational change, Management theories, Chaos theory, Change management, Literature review, Conference materials
Note
streszcz.
Abstract
Tematem artykułu jest zastosowanie teorii chaosu w zagadnieniach zarządzania i organizacji. Związki teorii chaosu z zarządzaniem przedstawiono w dwu wymiarach: chaos w znaczeniu ścisłym i matematycznym oraz chaos w znaczeniu metaforycznym. W podsumowaniu autor stwierdza, że zmiany przez chaos to pewien trudny do osiągnięcia, lecz interesujący kompromis między pomiędzy uporządkowaniem a spontanicznością procesów i zachowań organizacyjnych, kompromis struktur uporządkowanych i nieuporządkowanych, to klucz do zrozumienia dynamiki zachowań organizacyjnych.

The subject of this article is use of chaos theory in management and organisation. Show relations of chaos theory with management in two dimensions: chaos in mathematical meaning and in metaphorical meaning. In summarising author claims that changes through chaos are difficult to achieve, but interesting compromise between arrangement and spontaneousness of process and organisational behaviour. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu