BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nalepka Adam (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Draus Marzena
Title
Analiza efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie
Analysis of Restructuring Effects in Enterprises on Example of Zakłady Azotowe in Tarnów
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 879, s. 206-214, bibliogr.s.213-214
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Ocena przedsiębiorstwa, Analiza stanu przedsiębiorstwa, Studium przypadku, Materiały konferencyjne
Restructuring of enterprises, Evaluation enterprises, Analysis of enterprise condition, Case study, Conference materials
Abstract
W artykule przedstawiono istotę i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zasady analizy efektów restrukturyzacji. Autorzy dokonali oceny efektów restrukturyzacji Zakładów Azotowych Tarnowie, pokazując korzyści tego procesu, a zarazem koszty prowadządze mi.in. do zwolnień grupowych.

The article shows issue and types of enterprises' restructuring and principles of analysis of restructuring effects. The author evaluated effects of restructuring in Zakłady Azotowe. Showed advantages of this process and costs lead to group dismissals. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu