BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Weiss Elżbieta
Title
Potrzeba proefektywnościowych zmian w procesie zarządzania majątkiem komunalnym
Necessity of Pro-efficiency Changes in the Management Process of Communal Property
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 879, s. 361-365, bibliogr.s.365
Keyword
Gospodarka komunalna, Zakłady budżetowe, Formy prawne przedsiębiorstw komunalnych, Kompetencje władz gminnych, Materiały konferencyjne
Public utilities, Budgetary establishment, Legal forms of municipal enterprises, Powers of municipal authorities, Conference materials
Abstract
Przedstawiono niektóre aspekty zarządzania komunalną działalnością gospodarczą, uwzględniając kompetencje władz gminy. Skupiono się na transformacji zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego.

The aricle showed some aspects of management of communal economic activity taking into consideration authority of the commune authorities. THe author focused on transformation of budget institution to partnership. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu