BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dotkuś Waldemar
Title
Wybrane wartości niematerialne i prawne w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego (w aspekcie obligatoryjnej informacji jaką zawiera sprawozdawczość)
Selected Intangible and Legal Values in Subjects with Joined foreign capital (an Aspect of Obligatory Information Contained by Financial Reports)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 876, s. 78-84
Keyword
Wartości niematerialne, Sprawozdanie finansowe, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Materiały konferencyjne
Intangible asset, Financial statements, Information function of financial statements, Conference materials
Abstract
Omówiono informacyjną funkcję obligatoryjnej sprawozdawczości, interpretowanej przez czytającego (np. potencjalnego inwestora zagranicznego) w celu dokonania oceny badanego podmiotu. Celem artykułu jest wskazanie zagrożeń oraz wyczulenie na problematykę tworzenia niektórych tylko składników majątku jakimi są wartości niematerialne i prawne.

The obligatory statements have been discussed in terms of their potential to provide relevant information for a future foreign investor who wants to evaluate an economic subject in question. The paper indicates some threats and sensitive points in creating certain components of the subject's assets, namely, intangible and legal values. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu