BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polańska Aurelia
Title
Człowiek w obliczu ryzyka bezrobocia
Man in the Face of Unemployment
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2005, nr 8, s. 69-81, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Człowiek a praca, Rynek pracy, Zatrudnienie, Bezrobocie, Studenci, Materiały konferencyjne, Pełne zatrudnienie
Human and labour, Labour market, Employment, Unemployment, Students, Conference materials, Full employment
Note
summ.
Abstract
Referat zawiera rozważania o charakterze socjologiczno-humanistycznym związane z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą brak pracy. W szczególności autorka omawia rynek pracy w świetle idei pełnego zatrudnienia, kształtowanie oferty pracy poszukiwanej na rynku, potrzebę posiadania godnej pracy zarobkowej oraz wskazówki dla studentów, jak uniknąć ryzyka bezrobocia.

The student is indicated to be the main recipient of the content of the paper. For young people who are still studying, it is of a vital importance to work on themselves in order to avoid the problem of unemployment after their graduation. There are three issues considered in the paper. First there is the idea of full employment second, the supply of job offers and the third the dignified job as a term advocated by the Pope John Paul II. It is strongly emphasized that the way to do the dignified job is self - improvement work. The overall content of the paper is embraced by the sentence: „One must have dreams not only to keep away from unemployment but to do the right job, the job which delivers happiness and joy". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bocheński J., 1994, Wspomnienie, Wyd. Philed, Kraków.
 2. Borkowicz J., 2004, Potrzeba nowej „pracy nad pracą", „Więź", nr 10, s. 49-55.
 3. Drucker P. F., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Jan Paweł II, 1982, Encyklika o pracy ludzkiej. Laborem exercens, Księgarnia Św. Jacka, Katowice.
 5. Jankowska M., Kluska R., Salij J., 2004, Gdzie te kołacze?, „Więź", nr 10, s. 35-45.
 6. Kalecki M., 1961, Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia, „Ekonomista", nr 5, s. 1072-1076.
 7. Kalinowski T., 2004, Gdzie szukać pracy? „Rzeczpospolita", Gazeta/Ekonomia, nr 210 z 7 września 2004 r.
 8. Kępiński A., 1986, Psychologia nerwic, PZWL, Warszawa.
 9. Nowicki J., 1990, Paradoksy pełnego zatrudnienia w Polsce, PWE, Warszawa.
 10. Selye H., 1978, Stres okiełzany, Biblioteka Myśli Współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 11. Steinmann H., Schreyogg G., 1992, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem: koncepcje, funkcje, przykłady. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 12. Tischner J., 1985, Polska jest ojczyzną: w kręgu filozofii pracy, Wyd. Dialogi, Paryż.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu