BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piecuch Jakub
Title
Regionalne aspekty zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej
Regional Aspects of European Union Labor Market Evolution
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2005, nr 8, s. 83-92, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rynek pracy, Analiza rynku pracy, Bezrobocie, Regionalizacja, Materiały konferencyjne
Labour market, Labour market analysis, Unemployment, Regionalization, Conference materials
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Jednym z najważniejszych wyznaczników sytuacji społecznej w Unii Europejskiej jest poziom bezrobocia i możliwość kreowania miejsc pracy w krajach członkowskich i regionach. Artykuł prezentuje rynek pracy unijnych regionów oraz dokonujące się na nim zmiany.

One of the most significant indicator of social situation in European Community is unemployment level and job-creating possibility in members countries and their regions. The following article presents changes on labor market in European regions. Along with proceeding community extension disproportion between regions has risen. This situation was determined by extremely high level of unemployment in new members countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. European Commission, Third report on economic and cohesion. A new partnership for cohesion. Convergence, competitiveness, cooperation, Luxembourg 2004.
  2. European Communities, 50 years of figures on Europe, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2003, s. 75.
  3. Statistics in focus, Regional unemployment in the European Union and candidate countries in 2003, EUROSTAT 3/2004.
  4. Commission of the European Communities, Sixth periodic Report on the Social and Economic Situation and Development Regions in the European Union, Brussels/Luxembourg 1998.
  5. Commission of the European Communities, Second progress report on economic and social cohesion, Brussels/Luxembourg 2003.
  6. European Commission, Employment in Europe 2004. Recent Trends and Prospects, Luxembourg 2004.
  7. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w IV kwartale 2003 roku, GUS, 2004.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu