BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cabała Paweł (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wielokryterialny system oceny ośrodków odpowiedzialności
Multicriterial System of Responsibility Systems Evaluation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 868, s. 317-321, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ocena przedsiębiorstwa, Materiały konferencyjne
Enterprise management, Evaluation enterprises, Conference materials
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ogólne zasady systemu oceny ośrodków odpowiedzialności. Autor scharakteryzował zasady doboru kryteriów oceny, ich hierarchizację oraz obiektywizację.

Evaluation of responsibility is quite complex that is why some apply different criteria. The article is trying to answer the question how these criteria should be combined. In the author's opinion it is possible to do so. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu