BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelak Anna
Title
Ochrona środowiska i społeczeństwo w procesie przemian strukturalnych
Environment Protection and Society in Structural Change Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii, 1998, nr 2, s. 75-79
Keyword
Ekorozwój, Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rozwój zrównoważony, Świadomość ekologiczna
Eco-development, Environmental protection, Ecological politics, Systemic transformation, Sustainable development, Ecological awareness
Note
Zsfg.
Abstract
Artykuł zawiera podstawowe założenia ekorozwoju Polski w dobie transformacji gospodarki oraz zagadnienie miejsca społeczeństwa w procesie ochrony środowiska. Autorka przedstawia preferowane sposoby zachowań konsumenckich i producentów. Zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań celem przygotowania społeczeństwa do odegrania roli w ochronie środowiska oraz uświadomienia mu tych zachowań, tak aby podejmując decyzję uwzględniano zasady ekorozwoju.

The article includes basic guidelines of eco-development in Poland in economy transformation period and issues of society place in environment protection process. The author shows consumers' and producers' behaviours. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2424
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu