BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Wojciech
Title
Instytucje współtworzące rynek funduszy inwestycyjnych
The Institutions That Create Investment Funds Market
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 49-60, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Rynek kapitałowy, Fundusze inwestycyjne
Capital market, Investment funds
Note
summ.
Abstract
Żaden fundusz inwestycyjny nie może funkcjonować na rynku kapitałowym bez wsparcia innych podmiotów. Sprawne działanie i rozwój tego sektora zapewniają: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, depozytariusz, agent transferowy, dystrybutor jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych oraz podmioty zarządzające aktywami funduszy. Funkcjonowaniu tych podmiotów, na przykładzie wszystkich funduszy inwestycyjnych występujących w Polsce, poświęcona jest treść artykułu.

The investment funds can not function correctly on the financial market without other institutions. This article aims at approaching knowledge of these entities. These institutions are: investment companies that establish investment funds; depositary (custodian) banks that keep the investment funds assets; transfer agents that lead investors register; distributors that take part in selling units and certificates of investment funds; institutions that mange investment funds assets. The most important are investment company and depositary bank, their existence is regulated by The Act of Investment Founds dated 28th August 1997. The others take part only in functioning of the investment funds market and have an influence on the development of this market. The author describes basis of functioning of these entities by the example of the Polish Financial Market. Moreover, the author presents institutions that existed in January 2002. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Art. 50-59 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU nr 139, poz. 933, DzU z 1999 r. nr 72, poz. 801, DzU z 2000 r. nr 103, poz. 1099, nr 114, poz. 1192).
  2. Garwolińska A., Chronić czy oszczędzać? "Przewodnik Inwestora. Almanach Parkietu" Jesień 2001.
  3. "Gazeta Giełdy Parkiet" 2001 nr 231 (1899), s. 10.
  4. "Gazeta Giełdy Parkiet" 2002 nr 29 (1946), s. 8.
  5. Jakubek M., Prawo funduszy inwestycyjnych. Stan prawny na dzień 15 lipca 1998 roku, LWP, Lublin 1998.
  6. http://www.stfi.com.pl/pub/raport_1999.pdf.
  7. http://www.stfi.com.pl/pub/raport_2000.pdf.
  8. http//www.bankier.pl/cgi-bin/investment_funds.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu