BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciesielczyk Teresa, Watras Grażyna
Title
Księgi rachunkowe prowadzone komputerowo a ustawa o rachunkowości
Account Books Kept by Computers (in the Light of the Law on Accountancy)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (6), 2000, nr 835, s. 151-163, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Księgi rachunkowe, Księga pomocnicza, Komputeryzacja rachunkowości, Ustawa o rachunkowości
Accounting books, Subsidiary ledger, Computerization of accounting, Accounting Act
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wymogi ustawy o rachunkowości odnoszące się do funkcjonowania ksiąg rachunkowych. Podzielono je na dwie grupy. Pierwsza dotyczy funkcji ksiąg rachunkowych. Druga - zapisów w księgach rachunkowych. Podkreślono, iż niezależnie od tego, czy rachunkowość prowadzona jest ręcznie, czy komputerowo, powinna spełniać te same wymogi zapewniające prawidłowość formalną ksiąg.

The paper presents the requirements of the Law on Accountancy relating to the functioning of account books in the aspect of functions performed by them and their information contents.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu