BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluta Anna
Title
Informacja w kształtowaniu polityki personalnej przedsiębiorstwa
Information in Human Resource Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania, 2000, nr 4, s. 95-101
Keyword
Informacja dla potrzeb zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Proces zarządzania, Polityka personalna
Information for management needs, Human Resources Management (HRM), Personnel management, Management process, Personnel policy
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zagadnienie polityki personalnej i jej wpływ na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Podkreślono konieczność zbierania i rejestrowania informacji będących podstawą do opracowania polityki pesonalnej. Omówiono rodzaje informacji i ich znaczenie na poszczególnych etapach procesu zarządzania personelem.

Human resource management is a necessary activity in all companies. Its focal point is people. Each company need information about people, their qualifications, jobs. It helps them achieve success.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu