BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stabryła Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej
The Remodelling of the Swedish Tax System and the Continuing Harmonisation of Tax Systems in European Union Member States
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 33-49, bibliogr.8 poz.
Keyword
System podatkowy, Podatek dochodowy, Podatki pośrednie
Tax system, Income tax, Indirect taxation
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Szwecja
Sweden
Abstract
Zadaniem opracowania jest zaprezentowanie współczesnego systemu podatkowego w Szwecji z uwzględnieniem reform oraz zmian związanych z wejściem Szwecji do Unii Europejskiej w połowie lat dziewięćdziesiątych. Omówiono również sytuację podatkową w pozostałych krajach nordyckich, ze względu na fakt, iż Finlandia i Dania także należą do Unii Europejskiej i w związku z tym podlegają wspólnotowym regulacjom dotyczącym podatków. Norwegia będąca poza strukturami unijnymi, dokonała takich zmian podatkowych, które pod wieloma względami są zbieżne z zmianami w Szwecji, Finlandii i Danii.

The purpose of this article is to present the contemporary Swedish tax system, not only with respect to the basic categories of tax, but also to the institutions responsible for tax collection. The current system is the result of reforms conducted at the beginning of the 1990s in response to demands for reductions in excessively high tax rates, especially direct taxes. In the first part of the article, the author presents the attempts at tax system harmonisation within the European Union. The dissimilar traditions in EU member states with regard to the state's approach to its citizens make it difficult to implement a uniform tax system. Next, the author presents the changes in Nordic tax systems, given that Denmark and Finland, just as Sweden, are European Union members and therefore are subject to EU tax regulations. Norway, on the other hand, remains outside the EU, and has introduced significant tax reforms that in many respects are in line with the changes implemented in the three Scandinavian countries mentioned earlier. In later sections of the article, the author describes the operational rules governing income tax, capital tax and indirect taxes in Sweden, drawing attention to tax rates, methods of taxation, and changes in the techniques of tax collection over the past l O years. The final part of the article is devoted to the manner in which the fiscal authorities operate in Sweden, including their effectiveness in resolving problems arising with tax collection and in estimating the scale of tax evasion and fraud. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Burtless G., Taxes, Transfers and Swedish Labor Supply [w:] The Swedish Economy, pod red. B. P. Boswortha, A. M. Rivlin, The Brookings Institution, Washington 1987.
  2. Kawecka-Wyrzykowska E., Dostosowania Polski do unijnego systemu podatku VAT, „Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 10.
  3. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
  4. Matera R., Integracja ekonomiczna krajów nordyckich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
  5. Platt C.J., Tax Systems of Western Europe. A Guide for Business and the Professions, Gower Publ. Co. Ltd. Croft Road, Aldershot, Hants 1983.
  6. Polak E., System podatkowy w Polsce a regulacje podatkowe w Unii Europejskiej i państwach do niej należących [w:] Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej, pod red. M. Marczewskej-Rytko, UMCS, Lublin 2001.
  7. Taxes in Sweden 2001 -A Summary of the Tax Statistical Yearbook of Sweden 2001, Riksskatteverket 2002.
  8. Tax Reform in the Nordic Countries, 1973 - 1993 Jubilee Publication, Justus Förlag AB, Gothenburg 1993.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu