BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowosielski Stanisław
Title
Mierniki oceny pracy ośrodków odpowiedzialności
Measurements of Responsibility Centres Functioning
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 868, s. 379-384, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Controlling, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Decentralizacja, Centra zysków, Kryteria oceny, Audyt jakości, Materiały konferencyjne
Controlling, Enterprise management, Decentralization, Profit centers, Evaluation criteria, Quality audit, Conference materials
Note
summ.
Abstract
W artykule krótko scharakteryzowano wybrane mierniki oceny pracy ośrodków odpowiedzialności. Dodatkowo autor przedstawił audyting, jako narzędzie pomiaru, pomocne przy jakościowej ocenie działalności danego ośrodka odpowiedzialności.

Synthetic characteristic of estimation measurements of responsibility centres functioning was presented. The examples for quantitative measurements were passed. Particular attention was paid to qualitative measurements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu