BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańda Andrzej
Title
Zarządzanie zmianą w kontekście kultury organizacyjnej
Managing of Change in Context of Organizational Culture
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 486-492, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Zarządzanie zmianami, Kultura organizacji, Innowacje, Innowacyjność gospodarki, Zaangażowanie pracowników
Change management, Corporate culture, Innovations, Innovation economy, Employees' engagement
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba identyfikacji niektórych uwarunkowań skuteczności zarządzania procesem zmian. Szczególna rola została przypisana kulturowoorganizacyjnemu kontekstowi procesu zmian. W artykule za krytyczny element kulturowy przyjęto zaangażowanie pracowników w proces zmian.

The study is an attempt of showing the meaning of the identification of the organizational culture as the determinant of the process of changes, especially of those with the strategic character. The basic categories of problems existing in the processes of their adaptations have been shown. The study describes also the basic rules of changing the organizational culture as well as the meaning of the employees of the engagement of the employees in this structure of modifications.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Axelrod E.M., Axelrod R.H. (2000), Collaborating for Change: The Conference Model, Pub Group West. Carr O.K., Hard J.H., Trahant W.J. (1998), Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa.
  2. Gagliardi P. (1986), The Creation and Change of Organizational Culture: A Conceptual Framework, "Organization Studies", nr 7.
  3. Hatch MJ. (2002), Teorìa organizacji, PWN, Warszawa.
  4. Peters TJ, Waterman R.H. (2000), Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo MEDIUM.
  5. Schein E.H. (1995), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass.
  6. Schlesinger P.P., Sathe V., Schlesinger V.L.A., Kort J. (1999), Projektowanie organizacyjne, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu