BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacała Joanna
Title
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem medycznym
Innovations in Medical Enterprise Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 521-525, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Placówki służby zdrowia, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Innowacyjność, Innowacje w usługach, Innowacje w zarządzaniu
Medical facilities, Medical facilities management, Innovative character, Innovations in services, Innovations in management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest pokazanie, iż metody i zasady zarządzania podstawowe w swym zakresie dla większości organizacji i przedsiębiorstw, mogą być działaniami innowacyjnymi w branży przedsiębiorstw medycznych.

The article presents problems which are connected with the definition and implementation of basic (from the market enterprises point of view) management methods in medical organizations. On the example of X joint stock medical enterprise the article shows that the transformation of such areas as marketing, budgeting and controlling can assume innovative character for rules of this organization functioning.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bełz G. (2003), Kształtowanie strategii w warunkach kryzysu, [w:] Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, AE, Poznań.
  2. Kliś L. (1996), Czas na szpitale kliniczne, "Antidotum", nr 5.
  3. Koronkiewicz A., Miśkiewicz M., Murkowski M. (1999), Metodologia i planowanie efekty restrukturyzacji szpitali w Polsce, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa.
  4. Kacała J. (2003), Strategia w szpitalu klinicznym - rzeczywistość czy fikcja?, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wyd. Cornetis, Wrocław.
  5. Kacała J., Łobos K. (2004), Diagnoza i kierunki zmian systemu zarządzania przedsiębiorstwem medycznym, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: między teorią a praktyką, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, AE, Wrocław.
  6. Obłój K. (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa. Czerska M., Rutka R. (2000), Kierunki doskonalenia struktury organizacyjnej szpitala w warunkach reformy służby zdrowia, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu