BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hopej Marian
Title
Megawartości przedsiębiorstwa a jego innowacyjność
Megavalues of the Enterprise and Its Innovation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 503-509, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Innovations, Enterprise innovation, Enterprise value, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Omówiono wartości nadrzędne przedsiębiorstwa, nazwane megawartościami dla podkreślenia ich rangi, w kontekście innowacyjności przedsiębiorstw. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy megawartości przedsiębiorstwa sprzyjają jego innowacyjności.

The concept of the megavalue was defined and its internal and external functions were specified. A hypothesis was advanced that properly defined megavalues are conducive to an enterprise's innovation. It occurs if only all activities connected with human resources management are "saturated" with megavalues.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Burns T., Stalker G.M. (1961), 77" Management of Innovation, Tavistock Publications, London.
 2. Collins J.C., Porras J.I. (2003), Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm, SPM Project.
 3. FukuyaMa F. (2000), Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa.
 4. Gebert D., Boerner S., Rudolf S. (1998), Innovation durch Ermutigung - Ergebnisse ans polnischen unternehmen, TU Berlin, Berlin.
 5. Greiling M. (1998), Faktoren der Innavationsfähigkeit von mittelständischen Unternehmen. Eine Vergleichsanalyse der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 6. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), (1998), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa.
 7. Kamiński R. (2002), Spójność kultury organizacyjnej a innowacyjność przedsiębiorstwa, Wrocław, (rozprawa doktorska).
 8. Krzyżanowski LJ. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa.
 9. Lencioni P.M. (2004), Niech wartości naprawdę coś znaczą, "Harvard Business Review Polska", maj.
 10. Molasy M. (2004), Kształtowanie kultury organizacyjnej na przykładzie Volkswagen Motor Polska Sp. z 0.0., Wrocław, (praca magisterska).
 11. Osęka M., Wipijewski J. (1985), Innawacyjność przedsiębiorstw. Ekonomiczne i organizacyjne determinanty, PWN, Warszawa.
 12. Schein E.H. (1985), Organizational culture and leadership. A dynamic view, Jossey-Bass, San Francisco-London.
 13. Secretan L.H.K. (1997), Soul - Management, Lichtenberg, Verlag GmbH, München.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu