BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Owczarek Tomasz, Smolarek Małgorzata
Title
Uwarunkowania konkurencyjności polskiej gospodarki w aspekcie integracji z Unią Europejską
Conditions of Polish Economy Competitiveness in the Aspect of the European Union Membership
Source
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 1999, R. 3, nr 1, s. 151-159, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza, Konkurencyjność gospodarki, Sytuacja gospodarcza, Wymiana handlowa, Handel zagraniczny, Materiały konferencyjne
Economic integration, Economy competitiveness, Economic situation, Trade exchange, Foreign trade, Conference materials
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule podjęto próbę spojrzenia na obecną sytuację gospodarczą w Polsce w kontekście zbliżającej się integracji z Unią Europejską. Omówiono obawy polskich przedsiębiorstw związane z integracją. Przedstawiono wymianę handlową Polski z UE w 1998 r. Wskazuje ona na słabość polskiej gospodarki.

The article aims at providing an overview of Poland's current economic situation in the light of the impending integration with the European Community. Market economy has been present in Polish reality for ten years and, although is has added substantially to the economic development, it has not been enough to prepare Polish firms for equal competition with foreign companies. The prospects of the EU membership promote the competition, however, a closer analysis reveals the weaknesses and leads to the conclusion that improving the competitiveness of Polish economy depends to a large extent on attracting foreign investors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
2081-2345
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu