BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bicz Marcin (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Poglądy Józefa Milewskiego na istotę pieniądza i politykę monetarną
Józef Milewski's Views on Role of Money and Monetary Policy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 434, s. 103-109
Keyword
Historia myśli ekonomicznej, Pieniądz, Szkoła narodowa w ekonomii, Polityka pieniężna
History of economic thought, Money, Polish national school of economy, Monetary policy
Note
summ.
Milewski Józef
Abstract
Autor omówił poglądy ekonomiczne Józefa Milewskiego, profesora ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim u schyłku XIX wieku, a zwłaszcza jego wkład do teorii pieniądza i polityki monetarnej.

In the article the author presented Józef Milewski's views on the role of money in monetary policy. In order to sanify the national /international/ currency it is essential to establish the International Union which will provide the basis for healthy economic relations. Józef Milewski advocates a shift from radical liberal policies in favour of a flexible state interventionism. While underlining the role of the state in the economy, he is against half-hearted currency reforms in particular countries and opts for the global solution. In his considerations the welfare of the Second Polish Republic is greatest priority. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Milewski J., Budżet i kredyt publiczny, Kraków 1898.
  2. Milewski J., Czerkawski W., Polityka ekonomiczna, Kraków 1905, t 1.
  3. Milewski J., Ekonomia polityczna, rękopis z wykładów z 1898 r.
  4. Milewski J., Konferencje monetarne, Kraków 1889.
  5. Milewski J., Konferencje monetarne, Kraków 1898.
  6. Milewski J., Nauka skarbowości, rękopis wykładów z 1894 r.
  7. Milewski J., Obecny stan kwestii monetarnej, Kraków 1886.
  8. Milewski J., Stosunki monetarne w drugiej połowie XIX wieku Kraków 1894.
  9. Milewski J., W sprawie waluty, referat, Kraków 1887.
  10. Milewski J., Zagadnienia polityki narodowej, Lwów 1909.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu