BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kultys Jan (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka
Making Decisions Under Conditions of Risk and Uncertainty
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 434, s. 37-49
Keyword
Podejmowanie decyzji, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, Ryzyko, Niepewność, Niepewność w decyzjach gospodarczych, Teoria prawdopodobieństwa, Teoria oczekiwanej użyteczności, Funkcja użyteczności Neumanna-Morgensterna, Modele matematyczne
Decision making, Decision making under conditions of risk, Risk, Uncertainty, Uncertainty in economic decisions, Probability theory, Expected utility theory, Neumanna-Morgensterna utility function, Mathematical models
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie ryzyka i niepewności w procesie podejmowania decyzji. Wymieniono reguły podejmowania decyzji w niepewności oraz opisano reguły podejmowania decyzji w sytuacjach ryzyka.

Uncertainty and risk occur when at least one of the alternatives is linked with more than one result. In the situation of risk predicting outcomes is possible. In the case of uncertainty such possibility does not exist. Under conditions of uncertainty decisions are made in accordance with the following rules: maximin, maximax, the Hurwicz rule, the minimax regret rule, principle of insufficient reason. Making decisions under risk circumstances is governed by the following rules: the Bayes rule, the p-6 rule and model of expected utility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Darnell A., Decision-making under uncertainty, w: What's new in economics, edited by John Maloney.
  2. Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii.
  3. Perridon L., M. Steiner, Finanzwirtschaft der Unternehmung.
  4. Varian H.R., Intermediate Microeconomics, secondo edistion, W.W. Norton & Company, New York, London.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu