BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rószkiewicz Małgorzata
Title
Pomiar pozycji produktu na mapie mentalnej konsumentów
The Measurement of the Product's Position on the Consumer's Mental Map
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 856, s. 19-29, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Metody pomiarowe, Badanie rynku, Marketing produktu, Marka produktu, Strategia produktu, Identyfikacja produktu, Materiały konferencyjne, Cechy fizyczne
Measuring methods, Market research, Product marketing, Product brand, Product strategy, Product identification, Conference materials, Physical properties
Note
summ.
Abstract
Identyfikacja cechy produktu, dotycząca cech fizycznych produktu, korzyści związanych z jego użytkowaniem czy charakterystyka firmy, który daną markę oferuje, jest zadaniem, którego rozwiązanie osiąga się w drodze pomiaru pozycji marki na tle konkurencji, czyli pozycji marki na rynku. Pomiar ten dokonuje się w sposób pośredni lub bezpośredni. W artykule omówiono metody pomiaru pozycji marki. Zdefiniowano pojęcie mapy produktu, jako formy graficznej wyników badań dotyczących produktu oraz rodzaje map produktu.

Permanent measuring of the position of the brand on the market is one of the basic information which is necessary in marketing management. In indirect approach the index of market share is a typical measure of the brand's position. Also switching-matrix offer additional information about this position. In direct approach position of the brand is presented in the products maps. Positioning maps are widely used in marketing analyses. They are based on consumer's rating of competing brands. On the other hand they make possible positioning objects in a cognitive space defined by brand attributes. The paper presents several approaches of positioning of products or brands using quantity methods of analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu