BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępek Wojciech
Title
Siły Zbrojne RP a interoperacyjność ze strukturami Sojuszu Północnoatlantyckiego
The Polish Army and the Inter-operationality with the North Atlantic Alliance Structures
Source
Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 1999, z. 37, s. 37-46
Keyword
Siły zbrojne, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Współpraca Polski z NATO, Wojsko
Armed forces, International security, Poland's cooperation with NATO, Army
Company
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Abstract
W referacie omówiono przygotowania do członkostwa Polski w NATO w sferze militarnej, prezentując je na tle działań modernizacyjnych, które miały miejsce lub będą podjęte w naszej armii.

The paper discusses the preparations for Poland's accession to NATO in the military sphere. The preparations are presented against the background of the modernizing activities that have already been or will be carried out in our army.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu