BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Aleksander (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Usługi społeczne a współczesna gospodarka
Social Services in Contemporary Economy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 434, s. 29-36
Keyword
Dobra publiczne, Usługi społeczne niematerialne, Teoria usług, Państwo opiekuńcze, Mieszany system opieki
Public goods, Non-material social services, Theory of services, Welfare state, Welfare mix
Note
summ.
Abstract
Pojęcie usług społecznych obejmuje oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia i opiekę społeczną, kulturę i sztukę, kulturę fizyczną i rekreację. Ich charakter jest różny od innych (materialnych) usług, jest to tzw. sfera "inwestycji w człowieka", albo dóbr merytorycznych. Autor używa określenia sektor trzeci dla tej sfery działań gospodarczych. Analizując je na podstawie literatury wprowadzającej jako alternatywne dla welfare state (państwa dobrobytu) termin welfare mix, które to państwo stanowić ma remedium na negatywne skutki działań rynkowych, a jednocześnie nie jest nadopiekuńcze.

The article deals with problems pertaining to social services, namely, education, health care, culture, physical culture. The author attempted a comparison of the category of social services to the notion of common property and welfare state. The issue is whether social services cane be considered as public property and to what extent their expansion can be related to the performance of state's protective functions. In the final section of the article, the author paid attention to the 'third sector', which is expanding in Western countries as an alternative to the public and private sector in the field of social services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brown C.V., Jackson P.M., Public Sector Economics, Oxford 1982.
  2. Hansen E., The three World of the Welfare State, Rona 1989.
  3. Orczyk J., O prawo laski dla opiekuńczego państwa, "Polityka Społeczna", 1991, nr 9.
  4. Owsiak S., Metody budżetowania sfery nieprodukcyjnej, AE, Kraków 1983, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna - Monografie, nr 60.
  5. Pestoff V.A., Third Sector and Cooperation Social Services - An Alternative to Privatization, Stocholm University, 1992.
  6. Streeck W., Schmitter P., Community market state - and associations? in: Private Interest Government: Beyond Market and State, London 1985.
  7. Świętochowska M., Sfera społeczna w gospodarce rynkowej, "Polityka Społeczna" 1992, nr 9.
  8. The Third Sector Comparative Studies of non profit Organizations, Berlin-Nowy York 1990.
  9. Usługi społeczne, praca zbiorowa pod red. A. Łukasiewicza, PWE, Warszawa 1984.
  10. Wilson T., Wilson D., The Political Economy of the Welfare State, London 1982.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu