BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciszewska Anna
Title
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw wobec członkostwa w Unii Europejskiej
Innovativeness of Polish Entrepreneurs and the Membership in the European Union
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 536-543, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polityka gospodarcza państwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise innovation, Enterprise management, State economic policy, Small business
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest opisanie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz przedstawienie działań rządu związanych ze zwiększeniem innowacyjności polskiej gospodarki.

The work discusses the issue of the level of innovativeness of Polish firms representing the SME sector. The issue related to innovativeness was presented, on the one hand, from perspective of changes ahead of Polish firms in consequence of Poland's membership in the European Union and, on the other hand, from the perspective of such aid programs available for entrepreneurs which are aimed at fostering and implementing innovations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Domagała J. (2004), Niepokój na starcie, "Rzeczpospolita" 17 maja 2004 r.
  2. Matusiak K.B. (2003), Potencjał innowacyjny sektora badań i rozwoju w województwie śląskim, Katowice.
  3. Parvi A. (1993), Innowacje, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole.
  4. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa.
  5. Śliwiński R. (2002), Dualizm i geneza wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Materiały konferencyjne Internacjonalizacja i globalizacji przedsiębiorstwa i gospodarki, t. 2, Wrocław.
  6. Zwiększenie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku, program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 lipca 2000 r.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002 (2003), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  8. Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, raport z badania przeprowadzonego przez IPSOF-DEMOSKOP w 2001 r. na zlecenie PARP, materiał publikowany na stronie http://www.parp.gov.pl/ innowacje.php.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu