BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasprzycki Maciej
Title
Rola OECD w tworzeniu polskiego prawa podatkowego w zakresie zwalczania szkodliwej konkurencji podatkowej
The Role of the OECD in Creating Polish Tax Law with Respect to Combating Harmful Tax Competition
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 51-60, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Prawo podatkowe, System podatkowy, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Kontrola podatkowa
Tax regulations, Tax system, Combating unfair competition, Tax audit
Note
summ.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
Procesy gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie, a głównie postępująca globalizacja, sprawiły, że w zasadniczy sposób zmieniły się relacje pomiędzy systemami podatkowymi poszczególnych krajów. W artykule zaprezentowano wpływ rozwiązań przyjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na polskie ustawodawstwo w tym zakresie.

Globalisation has fundamentally changed the relationships between the tax systems of various countries and has contributed to the emergence of tax havens. Companies and individuals seeking to evade taxation or significantly reduce the tax burden make use of the practices available in tax havens, such as: Treaty Shopping, tax holidays, tax shelters and transfer prices. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) - recognising that in this era of globalisation, countries or territories possessing harmful tax systems or harmful arrangements within their tax systems have an untoward effect on the economic and social policies of other countries - has prescribed 19 recommendations aimed at fostering global tax cooperation and has put forward a timetable for introducing legl solutions to eliminate harmful tax practices. The agreement is to run from 31 June 2001 to 31 December2005. As a result of these recommendations, Poland, as an OECD member, has introduced a series of changes in Polish tax law in an attempt to meet the requirements set out in the aforementioned agreement. These changes are meant to contribute to combating harmful tax Competition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
  1. Beauchamp A., Die Steuerparadiese der Welt, München 1983.
  2. Dereń A.M., Przerzucanie dochodów. Transfer Pricing. Co należy o tym wiedzieć? Oficna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998.
  3. Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue, Raport OECD z 9 kwietnia 1998 r.
  4. Lipowski T., Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby wykorzystywania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
  5. Międzynarodowy słownik podatkowy, PWN, Warszawa 1997.
  6. Recommendation of the Council on Implementing the Proposals Contained in the 1998Re-port on Harmful Tax Competition z dnia 16 czerwca 2000 r.
  7. Report to the 2000 Ministerial Meeting and Recommendations by the Committee on Fiscal Affairs, Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices z dnia 26 czerwca 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu