BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moździerz Anna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie alokacji środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
Spatial Differentiation in the Allocation of Public Funds by Local Self-government Units in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 61-74, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Wydatki budżetowe, Samorząd terytorialny, Oświata, Wychowanie, Ochrona zdrowia, Ochrona środowiska
Public finance, Budget expenditures, Local government, Education system, Parenting, Health care protection, Environmental protection
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wstępna ocena efektywności decentralizacji finansów publicznych. W pracy zwrócono uwagę, że w poszczególnych województwach dysproporcji w wydatkach publicznych, towarzyszy różny poziom dostępności usług publicznych oferowanych przez samorządy lokalne.

The aim of this article is to conduct an initial assessment of the effectiveness of l decentralisation of public finance. The research focuses on the issue of whether, as a consequence of decentralisation, the allocation of resources has improved, and whether or not limited funds are being excessive dispersed. The results of the empirical research reveal an enormous disproportion in public expenditure per capita across local self-governments. By voivodship, the disproportion in public expenditure is accompanied by different levels of access to public services delivered by local self-governments. The research also shows that local self-governments are violating the provisions of l legislation discipline in public finances. An analysis of the violations and irregularities revealed by regional accounting chamber reviews do not support the assertion that the management of public funds has significantly improved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Kołakowski L., Po co nam pojęcie sprawiedliwości społecznej? „Gazeta Wyborcza”, 6-8 maja 1995.
  2. Łatwiej, choć nadal trudno, „Rzeczpospolita” z lutego 2002 r.
  3. Metody oceny standardowych potrzeb wydatkowych samorządu, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu