BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepańska Beata
Title
Wpływ przemian w ustroju samorządu terytorialnego na gospodarkę finansową miasta Rzeszowa w latach 1996-2002
The Impact of the Systemic Transformation of Local Government on the Financial Management of the City of Rzeszów, 1996-2002
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 75-94, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Wydatki budżetowe, Budżet miasta
Local government, Public finance, Budget expenditures, Municipal budget
Note
summ.
Country
Rzeszów
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany w zakresie zadań samorządu terytorialnego wpłynęły na wielkość i strukturę budżetu Rzeszowa. Analizą objęto lata 1996-2002, korzystając z informacji ze sprawozdań z wykonania budżetu miasta za ten okres.

The public administration reforms introduced on l January 1999, a continuation of transformation begun at the gmina level in 1990, were designed, inter alia, to decentralise public finance. The changes the reforms brought about in the functioning of the public sector in Poland were aimed above all at shaping a clear division of responsibility for public tasks between the central government and the local government sector. The purpose of this article is to show the changes that have taken place in the tasks and financial management of the City of Rzeszów due to the public administration reforms in Poland. From l January 1996 financial management was subject to the so-called "Municipal Act", and since l January 1999 Rzeszów has been a powiat city. The range of tasks that the Rzeszów local government performs as well as the size and structure of its budget revenues and expenditures are also analysed over the 1996-2002 period, in other words, the period during which the aforementioned legal regulations were introduced as well as the first year the city operated as a powiat city. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
  1. Denek E., Studia ekonomiczno-finansowe z działalności samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe AE, Poznań, seria I, nr 203.
  2. Komarnicka M., Dochody własne samorządów lokalnych [w:] Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1992
  3. Rudzka-Lorentz C., Rozszerzenie zadań gmin a zmiany w systemie finansów samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1995, nr 6.
  4. Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1995.
  5. Sochacka-Krysiak H., Finanse samorządu terytorialnego w systemie budżetowym państwa, Zeszyty Naukowe AE, Poznań, Seria I, nr 203.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu