BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puszko-Machowczyk Katarzyna
Title
Innowacyjność potencjału rynkowego przedsiębiorstwa na przykładzie branży budowlanej
Innovation of the Enterprise's Market Potential on the Example of Building Branch
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 567-576, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Potencjał przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo budowlane, Badania ankietowe
Innovations, Enterprise innovation, Potential of enterprise, Construction company, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja działań innowacyjnych w zakresie potencjału rynkowego przedsiębiorstw budowlanych. Omówiono zagadnienie potencjału rynkowego przedsiębiorstwa oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych, którymi objęto sześć przedsiębiorstw budowlanych działających na terenie Polski. Badania te wskazują, ze przedsiębiorstwa budowlane charakteryzuje niewielka skłonność do wprowadzania zmian innowacyjnych dotyczących potencjału rynkowego.

In actual functioning conditions of enterprises very significant becomes their innovation understood as ability, tendency, skill to introduce the changes. Innovation can be considered in the range of the enterprise's potential meaning the whole of resources at its disposal. The article presents the characteristics and empirical investigation into the innovation of the market potential of building enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altkorn J. (1995), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 2. Gabrusewicz W. (1992), Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 120, AE, Poznań.
 3. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Hutt M.D., Speh T.W. (1997), Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Jerzak M.W. (1990), Organizacja i ekonomika produkcji budowlanej (zarys wybranych problemów), AE, Katowice.
 6. Mruk H., Rutkowski I.P. (1999), Strategia produktu, PWE, Warszawa.
 7. Osbert-Pociecha G. ( 1998), Dywestycje w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 794, AE, Wrocław.
 8. Peters T.J., Waterman R.H. (1982), In Search of Excellence. Lessons for America's Best - Run Companies, New York.
 9. Puszko-Machowczyk K. (2001), Problemy rozwoju przedsiębiorstw budowlanych. Materiały II ogólnopolskiej konferencji naukowej "Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zakopane.
 10. Stempin Sz. (2000), Proces kurczenia się przedsiebiorstwa a zmiany w jego zasobach na przykładzie przekształceń jednostek pomocniczych dużych przedsiębiorstw przemysłowych, Materiały z konferencji naukowej "Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana", AE, Wrocław.
 11. Sznajder A. (1986), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym, PWN, Warszawa.
 12. Uchma Cz. (1998), Ekonomika budownictwa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 13. Wawrzyniak B. (1989), Polityka strategiczna przedsiebiorstwa, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu