BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rychtowski Szymon
Title
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce
External and Internal Conditions of Innovation, and Situation of Companies in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 585-592, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Chłonność innowacyjna przedsiębiorstw
Innovations, Enterprise innovation, Innovation absorption in the enterprises
Note
summ.
Abstract
Omówiono zewnętrzne i wewnętrzne determinanty innowacyjnych działań w polskich przedsiębiorstwach po 1989 roku, w aspekcie rozwoju i wzrostu. Autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego polskie przedsiębiorstwa w porównaniu z przedsiębiorstwami z Europy Zachodniej mają tak dużo problemów z wdrażaniem innowacyjności, mimo iż dysponują m.in. wykwalifikowaną i kompetentną kadrą.

This is presentation of external and internal conditions of innovation in polish companies after 1989 in Poland, in aspect of development and growth. In this article I would like to find the answer for question: why polish companies have got many problems with competition for new innovation with firms from West Europe, in spite of employing very good engineers and people of science? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drucker P.E. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa.
  2. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa.
  3. Bogdanieńko J. (red.), (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, Toruń.
  4. Górzyński M., Woodward R. (red.), (2003), Innowacyjność polskiej gospodarki, "Zeszyty Innowacyjne", Warszawa.
  5. Jasiński A. (1987), Innowacje produktowe w przedsiębiorstwie i ich uwarunkowania, Warszawa.
  6. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A. (2000), Zarządzanie firmą innowacyjną, Warszawa.
  7. Przegląd narodowej polityki naukowej i technicznej - Polska (1996), Raport OECD, KBN.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu