BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbic Arkadiusz
Title
Wdrażanie innowacji a wymagania normy EN ISO 9001:2000
The Implementation of Innovations Concerning Requirements of EN ISO 9001:2000
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 640-645, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie jakością, Normy jakościowe, Normy ISO 9001
Innovations, Enterprise innovation, Quality management, Quality standards, ISO 9001
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu są rozważania nad problemem innowacji w kontekście wymagań normy EN ISO 9001:2000, która stała się w ostatnich latach szeroko wprowadzanym standardem zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. Omówiono wymagania dotyczące projektowania i rozwoju, procesów produkcyjnych i usługowych oraz wymagania ciągłego doskonalenia.

There is a presentation of requirements of EN ISO 9001:2000 concerning the issue of implementation of innovations in a company. In particular the requirements of project and development, validation of processes and continuous improvement were described. The interpretation of requirements was completed by the presentation of examples from polish small and medium companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Norma EN ISO 9001:2000.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. DzU z dnia 21 grudnia 2002 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu