BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zadros Katarzyna
Title
Społeczne koszty zmian pozorowanych w ochronie zdrowia
Social Costs of Pretend Changes in Health Care
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 646-652, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Ochrona zdrowia, Reforma służby zdrowia, Zmiany organizacyjne
Health care protection, Health care reform, Organisational change
Note
summ.
Abstract
Autorka powołując się na ustawę o zakładach opieki zdrowotnej z dn. 30 sierpnia 1991 roku oraz na ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym omówiła koszty pozorowanych zmian ponoszone przez pracowników i pacjentów służby zdrowia.

Health care in Poland has been undergoing complex transformation processes in the recent years. One hears about restructuring, reform or transformation almost all the time. Simultaneously, one may also hear information on the worsening situation of particular health care institutions, worse access to medical services and poor system efficiency. A question appears whether all these changes were aimed at true improvement or whether they were only actions hedging the interests of particular political parties. The latter situation seems more probable and its effects include worsening situation in health care and higher social costs for both the people employed in health care and for patients. In the paper, the author discusses these costs and their consequences for the health care system and for the society.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Haber M. (2004), Rola menedżera w ochronie zdrowia, [w:] "Zdrowie i Zarządzanie" nr 1.
  2. Murkowski M. (2003), Analiza zmian w infrastrukturze stacjonarnej opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1998-2001, "Antidotum", nr 2.
  3. Podstawowe dane o ochronie zdrowia 1999 (2000), Rocznik statystyczny GUS, Warszawa.
  4. Włodarczyk W.C. (1998), Reforma opieki zdrowotnej iv Polsce. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Wesalius", Kraków 1998.
  5. Włodarczyk W.C. (2002), Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  6. Włodarczyk W.C. (red.), (2004), Strategia zmian w systemie opieki zdrowotnej. Szansa przezwyciężenia kryzysu, www.mz.gov.pl.
  7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. DzU nr 91, póz. 408 z późn. zmianami.
  8. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. DzU nr 28, póz. 153 z późn. zmianami.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu