BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filkiewicz Sławomir
Title
Internet jako nowoczesne narzędzie marketingowe w strategii dystrybucji firmy
The Internet as a Modern Marketing Instrument in Distribution Strategy of the Company
Source
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2000, nr 4, s. 239-263
Keyword
Biznes elektroniczny, Handel elektroniczny, Internet, Rynki elektroniczne, Komputeryzacja sprzedaży, Rzeczywistość wirtualna, Reklama komputerowa
e-business, e-commerce, Internet, Electronic markets, Computerization of sales, Virtual reality, Computer advertising
Note
streszcz.
Abstract
Obecnie sprzedaż przez Internet i sieć WWW zwiększa się bardzo dynamicznie na świecie. Autor omawia dotychczasowy rozwój oraz prognozy handlu elektronicznego (e-commerce) w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Europie Zachodniej i Polsce. Charakteryzuje wirtualne przestrzenie rynkowe: informacji, komunikacji, dystrybucji i transakcji oraz społeczności wirtualne. Zwraca uwagę na możliwości wykorzystania Internetu w działalności marketingowej i reklamowej, do wspierania sprzedaży, targowania się o cenę (aukcje online), a także w transakcjach "business-to-business" (w relacjach firma-firma).

The author discussed development of forecasts of electronic commerce in the USA, Japan, Western Europe and Poland. Characterised virtual spaces of market: information, communication, distribution, transaction and virtual siociety. The author paid attantion to possibilities of using the internet in marketing and advertising activity, to support of sales, on-line auction and "business-to-business" transactions. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1506-4530
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu