BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowska Wanda (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Pierwsze próby uregulowania struktury własnościowej rolnictwa polskiego w II Rzeczpospolitej (1918-1920)
First Attempts at Regulating Ownership Structure in Polish Agriculture in the Second Polish Republic (1918-1920)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 434, s. 87-102
Keyword
Reforma rolna, Polityka rolna
Land reform, Agricultural policy
Note
summ.
Abstract
Autorka omówiła prace przygotowawcze do reformy rolnej, atmosferę polityczną i społeczną w jakiej się one odbywały, uchwałę z 1919 roku, która wobec nie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw nie weszła w życie i bardzo ostro krytykowaną ustawę z 1920 roku.

Towards the end of the First World War action aimed at a complete restructuring of the Polish agriculture was undertaken. Politicians, economists and social activists participated in the motion as it was generally perceived to be the most important issue to be dealt with by the state which was undergoing the process of restoration. First decisions concerning the legal settlement of the agrarian issue were taken in 191S and 1920. However, none of the concerned parties were satisfied with them. A nationwide dispute concerning the reform erupted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brodawski F., Lutosławski J., Projekt ustawy w przedmiocie parcelacji prywatnej własności ziemskiej, "Sprawa rolna" 1920, z. 5-7, s. 303-313.
 2. Brzeski T., Przyszłość reformy walutowej, "Sprawa rolna" 1920, z. 8.
 3. Bujak F., O podziale ziemi i reformie rolnej, wyd. III, Warszawa 1920.
 4. Bujak F., O podziale ziemi, wyd. I, Kraków 1918.
 5. Bujak F., O poprawie ustroju rolnego w Polsce, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków, b.r. [1919].
 6. Bujak F., Uwagi krytyczne o naszej reformie rolnej, Kraków-Warszawa-Łódź-Lublin-Poznań 1921.
 7. Dąbrowska M., O wykonaniu reformy rolnej, Warszawa 1921.
 8. Dąbrowska M., O Zjednoczonej Polsce, jej mieszkańcach i gospodarstwie Warszawa-Kraków 1921.
 9. Grabski W., Ekonomia rolnicza gospodarstw mniejszych, Warszawa 1910.
 10. Grabski W., Materiały w sprawie włościańskiej, t. 1-3, Warszawa 1907, 1910, 1919.
 11. Hubka J., W sprawie reformy agrarnej. Profesorowi Bujakowi pod rozwagę, Kraków b.r. [1919].
 12. Jaworski W.L., Państwo praworządne a reforma rolna. Zbiór artykułów i opinii, Kraków 1922.
 13. Ks. Rostworowski, Program reformy rolnej, a zasady etyki katolickiej, "Przegląd Powszechny" R. IV: 1919.
 14. Ludkiewicz Z., Komasacje gruntów wiejskich, Studium Ekonomiczne, Warszawa 1917.
 15. Ludkiewicz Z., Kronika rolnicza, prace przygotowawcze do reformy rolnej w r. 1917 i 1918, "Ekonomista" R. XIX: 1919, t. 3-4, s. 228- -239.
 16. Ludkiewicz Z., Zadania naszej polityki agrarnej, Warszawa 1917.
 17. Lutosławski J., Rolnictwo polskie przed wojną i dzisiaj. Warszawa 1921.
 18. Lutosławski J., Sprawa rolna, Warszawa 1919.
 19. Lutosławski J., Ustawa o wykonaniu reformy rolnej z 15 lipca 1920 r. Rozbiór krytyczny, "Sprawa rolna" 1920, z. 5-7, s. 125-200.
 20. Lutosławski J., Wielka próba Sejmu, Warszawa 1919.
 21. Lutosławski J., Wytyczne naszej polityki parcelacyjnej, "Sprawa rolna" 1920, s. 5-7.
 22. Marylski A., Nauka i sztuka wywłaszczania. Zamierzenia rolne Polski, Warszawa-Lublin-Łódź 1918.
 23. Materiały statystyczne do sprawy rolnej, "Sprawa rolna" 1920, z. 1-4.
 24. Thugutt S., Wrogowie reformy rolnej, Warszawa 1920.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu