BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zabrzeska-Bicz Lidia (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Zagadnienie produkcji w ujęciu Władysława Zawadzkiego na tle innych teoretyków II Rzeczpospolitej
Aspects of Production Process as Perceived by Władysław Zawadzki and Other Theoreticians of the Second Polish Republic
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 434, s. 75-85
Keyword
Historia myśli ekonomicznej, Teoria produkcji, Doktryny ekonomiczne
History of economic thought, Theory of production, Economic doctrine
Note
summ.
Heydel Adam, Taylor Edward, Zawadzki Władysław
Abstract
Omówiono teorię produkcji w pracach Władysława Zawadzkiego na tle poglądów takich ekonomistów II Rzeczpospolitej jak Edward Taylor, Adam Heydel, F. Zweig, J. Drewnowski i inni.

The article consists of three sections. The first one deals with the existing controversies about the nature and subject matter of the theory of production processes studies. In the next section the author presents basic issues pertaining to a production process namely, various definitions of this notion and resulting inconsistencies in the conception of production factors. In this section the author discussed the elements of the theory of K. Zawadzki who described the intricate problems a production process is faced with and possibilities of overcoming them through innovations, willingness and dedication to work. In the third part the author sums up the views of W. Zawadzki on the subject of the theory of production. The proper production of the individualistic type - according to W. Zawadzki - is possible when the following are observed in a society: individualistic forms of means of production, commodity oriented business activity and willingness to work. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzeski R., Granice ingerencji państwa w oprawy gospodarcze, Katowice 1929.
 2. Brzeski T., Psychologiczna teoria gospodarcza w zarysie, Gebethner i Wolff, Poznań 1921.
 3. Drewnowski J., Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa, Towarzystwo Ekonomiczne i Statystyczne Polski, Warszawa 1937.
 4. Dziewulski S., Wykłady z ekonomii politycznej, WWP, Warszawa 1930.
 5. Haydel A., Pojecie produktywności, "Ekonomista" 1934.
 6. Kalecki M., Teoria dynamiki gospodarczej, PWN, Warszawa 1958.
 7. Kalecki M., Z ostatniej fazy przemian kapitalizm, PWN, Warszawa 1968.
 8. Libicki J., Zarys teorii kosztów produkcji, Kraków 1935.
 9. Młynarski F., Proporcjonalizm ekonomiczny, Biblioteka Polaka, Warszawa 1937.
 10. Nowicki J., Teoria ekonomii II Rzeczypospolitej, KIW, Warszawa 1988.
 11. Strzeszewski C., Koncepcja teorii produkcji, jako podstawa systemu polityki ekonomicznej, "Ekonomista" 1934, nr 112.
 12. Taylor E., Teoria produkcji, Wyd. K. Rutski, Warszawa 1947.
 13. Zawadzki W., Polaka polityka socjalna, a gospodarstwo społeczne, Kraków 1927.
 14. Zawadzki W., Teoria produkcji, Gebethner i Wolff, Warszawa 1923.
 15. Zweig F., Ekonomia a technika, Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 1935.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu