BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurkowska Aleksandra (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Konsolidacja banków w Polsce na tle procesów konsolidacyjnych na świecie
The Consolidation of Banks in Poland in the Context of Consolidation Processes around the World
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 95-113, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Prywatyzacja banków, Konsolidacja banków
Banking sector, Privatization of banks, Bank consolidation
Note
summ.
Abstract
Fuzje, przejęcia i alianse strategiczne w polskim sektorze bankowym są zjawiskami, które rozwinęły się po 1989 roku. W artykule omówiono proces przekształceń własnościowych w sektorze bankowym. Szczegółowo opisano konsolidację: odgórną jako alternatywę prywatyzacji, oddolną, sektora banków spółdzielczych, a także kierunki koncentracji sektora bankowego w Polsce w przyszłości.

One of the characteristic traits of developed capitalist economies is the continual process of merger and acquisition. The decisive engine of the consolidation process is pressure from competitors, which increases under the impact of globalisation. The most important factors generating consolidation processes among banks are the following: deregulation, elimination of intermediaries, tighter profit margins, an excessive number of branches, loss of state protection, the desire to obtain economies of scale to cover information technology outlays and data processing costs, and the actions of institutional investors who, expecting large profits from an increase in share price of the merged banks, invest significant funds in them. In the Polish banking sector, mergers, acquisitions and strategic alliances are phenomena that appeared after 1989. They accompanied the privatisation of state banks (top-down consolidation), and in 1992-1993 were also a consequence of a wave of commercial bank failures (bottom-up consolidation). In the co-operative banking sector, legal regulations often enforced consolidation. Currently in Poland, given the conspicuous underdevelopment of specialist banking, there are too many high-street banks that are uncompetitive and that have a small degree of concentration. Given these conditions and the fact that currently over 70% of Polish banks' capital is controlled by foreign capital, one may conclude that consolidation processes in Poland will be continued as a consequence of mergers and acquisitions performed in Western Europe and America. These processes will give rise to a few strong high-street banks or bank groups. Smaller and medium-sized banks, faced with growing competition, will tend towards specialisation of services. Banks that do not adjust to the new conditions will be taken over or will collapse. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Aktywa i pasywa banków, „Gazeta Bankowa" 2001, nr 21.
 2. Baka W., Rozwój sektora bankowego w Polsce na tle doświadczeń europejskich, „Bank" 1999, marzec.
 3. Baka W., Wpływ europejskiej integracji monetarnej na strategie banków komercyjnych, „Prawo Bankowe" 2000, nr 3.
 4. Berger-Jankowski A., Grupy nie tylko podatkowe, „Rzeczpospolita" 1999, nr 68.
 5. Błaszczak A., Globalnie połączeni, wywiad z R.E. Breuerem, „Rzeczpospolita" 1999, nr 27.
 6. Dorosz A., Silą żubra, „Bankier" 1997, wrzesień.
 7. Ewolucja struktury systemu bankowego w Polsce w latach 1989-1994, E. Lewicka, P. Puchalski, M. Szczypiński, M. Woronowicz, www.akson.sgh.wa.pl/sknb/sysbank.htm.
 8. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, pod red. W. Frąckowiaka, PWE, Warszawa 1998.
 9. Garrette B., Dussauge P., Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.
 10. Hajkiewicz-Górecka M., Banki komercyjne w okresie transformacji w Polsce, www.if.gov.pl/Konferencje?Wilga_99/Referaty/Hajkiewicz.htm.
 11. Kopaliński W., Slownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1997.
 12. Kowalik F., Obcy w banku, „Gazeta Bankowa" 2000, nr 3.
 13. Krysiak Z., Banki spółdzielcze w okresie transformacji, „Bank Spółdzielczy" 2000, czerwiec.
 14. Lachowski S., Niezwykle przyspieszenie, „Bank 1998, styczeń.
 15. Lachowski S., Proces prywatyzacji banków w Polsce — sukcesy i porażki, „Bank i Kredyt" 1997, nr 11.
 16. Możejko E., Wielcy będą więksi, „Życie, Gospodarcze" 1997, nr 25.
 17. Pokojska M., Solidne wsparcie spótdzielczej grupy, „Gazeta Bankowa" 2000, nr 15.
 18. Remanent w bankach, „Polityka" 2000, nr 19.
 19. Rogowski W., Konkurencja na rynku usług bankowych — miary koncentracji, „Bank i Kredyt" 2001, nr 5.
 20. Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995, studium monograficzno-porównawcze, pod red. W. Baki, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 21. Śleszyńska-Charewicz E., Po transformacji, „Bank Spółdzielczy" 2000, styczeń.
 22. Zduńczyk R., Cały ten zgiełk, „Gazeta Bankowa" 1998, nr 22.
 23. Zduńczyk R., Kaźmierczak A,, Międzynarodowe doświadczenia w konsolidacji instytucji finansowych, „Bankier" 1998, numer specjalny.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu