BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lityńska Aleksandra (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Poglądy ekonomiczne Leona Bilińskiego
Leon Biliński's Views on Economy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 434, s. 63-73
Keyword
Historia myśli ekonomicznej, Polska szkoła historyczna w ekonomii
History of economic thought, Polish Historical School in Economy
Note
summ.
Biliński Leon
Abstract
Autorka omówiła poglądy ekonomiczne Leona Bilińskiego, przedstawiciela lwowskiej szkoły historycznej, który jednak uniknął jej jednostronności, kładąc nacisk na teorię ekonomii.

The author analyzes the scientific output of Leon Biliński, professor of the Lwów University, the leading representative of the historical school in economic sciences. His conceptions are a continuation of the work of the Polish economists Fryderyk Skarbek and Józef Supiński. In his analyses the deductive element is complemented with historical and institutional studies. He acknowledges the nomothetic nature of economic sciences and demonstrates a relative character of economic laws. Leon Bielicki was also an outstanding expert in finances. Appointed the minister of finance in the Austrian Government, he carried out a reform of direct taxation. In The Polish Second Republic he contributed to the better organization of public finances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biliński L., Die Geimendebesteurung und deren Reform, Leipzig 1883.
  2. Biliński L., Die Luxussteuer als Correctiv der Einkommensteuer, Leipzig 1875.
  3. Biliński L., Ekonomia społeczna, jej rozwój i etan obecny, "Przewodnik naukowy i literacki" 1974.
  4. Biliński L., System ekonomii społecznej, Lwów 1893.
  5. Biliński L., System ekonomii społecznej, t. II, Kraków 1894.
  6. Biliński L., System nauki skarbowej a w szczególności nauki o podatkach, Lwów 1876.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu