BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Andrzej
Title
Conjoint Analysis jako metoda pomiaru postaw o preferencji konsumentów
Conjoint Analysis as a Method of Measurement of Attitudes and Prederences of Consumers
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 856, s. 69-81, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Metody pomiarowe, Badania marketingowe, Badanie rynku, Metody badań konsumenckich, Zachowania konsumenta, Decyzje konsumenckie, Materiały konferencyjne
Measuring methods, Marketing research, Market research, Methods of consumer research, Consumer behaviour, Consumer decision, Conference materials
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono teorię użyteczności jako podstawę teoretyczną wykorzystywaną w badaniach postaw i preferencji konsumenta. Przedstawiono podstawowe cechy wybranych metod "conjoint analysis" oraz wskazano niektóre kierunki badań zmierzajacych do identyfikacji własności aplikacyjnych wybranych algorytmów "conjoint analysis" stosowanych do pomiaru preferencji konsumentów.

The paper presents utility theory as a theoretical base used in investigations of attitudes and preference. Article introduces basic features of select methods of conjoint analysis and points some directions of research aiming to identification of property of selected algorithms of conjoint analysis used in measurement of preferences of consumers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu