BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipiec Remigiusz (Wydział Finansów)
Title
Czynniki ekonomiczne determinujące ryzyko krzywej dochodowości
Economic Factors Determining Yield Curve Risk
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 153-159, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Stopa procentowa, Ryzyko stopy procentowej, Cykl koniunkturalny
Interest rate, Interest rate risk, Business cycles
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono analizę czynników gospodarczych determinujących krzywą rentowności ryzyka i ich wpływ na równoległe lub nierównoległe przesunięcia tej krzywej. W opracowaniu skupiono się na makroekonomicznym charakterze tych czynników, przedstawiając oczekiwania dotyczące stopy procentowej w celu objaśnienia zagadnienia.

This paper is a comprehensive analysis of economic factors determining yield curve risk and their impact on parallel and non-parallel shifts of the yield curve. The author focuses on the macroeconomic character of these factors and also presents interest rate expectations in order to clarify the problem. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Fabozzi F.J., Fong G., Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. Frankel J., Financial Markets and Monetary Policy, MIT Press, Cambridge 1995.
  3. Gup B.E., Brooks R., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
  4. Phoa W., Advanced Fixed Income Analytics, Frank J. Fabozzi Associates, New Hope 1998.
  5. Smithson C.W., Smith C.W., Sykes Wilford D., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu