BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czekaj-Szopa Anna
Title
Klasyczne informatyczne systemy krajowych rozliczeń międzybankowych
Classic Information Systems for Domestic Inter-bank Settlements
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 161-172, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rozliczenia międzybankowe, Systemy informatyczne w bankach, System rozliczeń międzybankowych SYBIR, System rozliczeń międzybankowych ELIXIR
Interbank settlements, Bank information systems, Interbank settlement system SYBIR, Interbank settlement system ELIXIR
Note
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie typowych informatycznych systemów stosowanych w rozliczeniach międzybankowych. W pracy omówiono istotę i funkcje rozliczeń międzybankowych a także zaprezentowano i oceniono systemy Sybir i Elixir.

The broad application of teletransmissions and technical progress in information technology have contributed to the rapid development of IT systems in the banking sector. The changes that may be observed are used as the basis for presenting general trends in the computerisation of banking in Poland and around the world. The growing needs of clients for rapid transfer of information has led to the increasing importance of the development of IT systems for inter-bank settlements. In Poland, inter-bank settlements are performed through the National Settlement Chamber SA using the Sybir and Elixir systems as well as the Imbir system that is currently being introduced. The main goal of this article is to present the specific nature and advantages and disadvantages of each of these IT systems. Newer IT systems, characterised by greater integration, capacity and elasticity, are supplanting systems that are time-consuming to operate and whose information flows are too long in relation to an organisation`s needs. Also for this reason, the article presents issues related to the development perspectives for use of IT in inter-bank settlements. This article is a source of information fostering understanding of the basic principles of inter-bank settlements in Poland as well as a point of departure for grasping the specific characteristics of complex banking systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
 1. Bichniewicz M., Banki rozliczają się sprawniej, „Rzeczpospolita" 1994, nr 213.
 2. Chmielarz W., Komputer i bank, Olypus, Warszawa 1997.
 3. Fornal Z., Zarządzanie informacją w banku, „Bank" l993 nr 2.
 4. Jakubek M., Prawo bankowe, wprowadzenie, zbiór przepisów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1998.
 5. Jaworski W., Banki w Polsce, Poltext, Warszawa 2001.
 6. Jaworski W., Bankowość, podstawowe założenia, Poltext, Warszawa 1996.
 7. Jaworski W., Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1998.
 8. Kaźmierczak A., Pieniądz i bank, PWN, Warszawa 1997.
 9. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placat, Warszawa 1999.
 10. Krzyżkiewicz Z., Międzynarodowe rozliczenia bankowe, Poltext, Warszawa 1996.
 11. Krzyżkiewicz Z., Operacje bankowe, rozliczenia krajowe i zagraniczne, Poltext, Warszawa 2001.
 12. Myczkowska A., Banki wdrażają systemy, „Rzeczpospolita" 1996, nr 60.
 13. Radomski B., Zarządzanie płatnościami bankowymi, SGH, Warszawa 1994.
 14. Ryznar R., Systemy informatyczne dla bankowości, „Computer World" 1995, nr 13.
 15. Ryznar Z., Informatyka bankowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 16. Shim J., Siegel J., Chi R., Technologia informacyjna, Dom wydawniczy ABC 1999.
 17. Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania, SGH, Warszawa 1997.
 18. Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 19. Włodarczak A., Zapracowani bankowcy. W Polsce dostępność usług finansowych jest mniejsza niż w Unii Europejskiej, „Rzeczpospolita" 2002, nr 258.
 20. Zwierzchowski Z., Informatyka bankowa - drugi etap, „Rzeczpospolita" 1994, nr 268.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu