BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klose Leszek J. (Wydział Finansów)
Title
Rynek obligacji śmieciowych : (na przykładzie rynku amerykańskiego)
The Junk Bond Market : (Using the Example of the American Market)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 173-184, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rynek obligacji, Rynek papierów wartościowych, Emisja papierów wartościowych
Bond market, Securities market, Securities emission
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
W opracowaniu opisano przyczyny powstania i rozwoju w USA specyficznego waloru rynku, jakim są obligacje śmieciowe (junk bonds). Celem autora jest charakterystyka tych obligacji i ich mechanizmu działania, a także czynników determinujących rozwój tego segmentu papierów wartościowych. W zakończeniu artykułu zwrócono uwagę na możliwości powstania i rozwoju rynku obligacji śmieciowych w Polsce.

This article deals with the junk bond market and presents the factors that led to its creation. After a number of years of turbulent development, junk bonds became a significant segment of the capital market in the United States. Because it was possible to earn a good return, corruption began to have a greater role on the junk bond market to the extent that the scope of this corruption threatened the entire US financial system. Determined intervention from the American government, however, repaired the situation. The popularity and growth of the junk bond market resulted from the fact that (despite the significant risk associated with it) it was advantageous to all of its participants. It:
- provided banks with the opportunity to earn and profit from bond issues,
- enabled enterprises to obtain fast and cheap credit,
- enticed investors with potential and actual pro f its. Weak companies with poor reputations first emitted junk bonds. Next to employ junk bonds were high-tech firms and companies with varied activities needing funds, whether to launch a new product or to engage in the speculative purchase of another firm. In Poland, provided certain conditions are met, a junk bond market could emerge and over time become an important and useful segment of the Polish capital market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Babczuk A., Rynek obligacji pozaskarbowych w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  2. Elton EJ., Gruber M J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa 1998.
  3. Faerber E., Wszystko o obligacjach, WIG Press, Warszawa 1996.
  4. Łukasik G., Obligacje czy kredyt bankowy — dylematy wyboru w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  5. Mayo R.B., Wstęp do inwestowania, Liber, Warszawa 1997.
  6. Mergers and Aquistions, pod red. AJ. Auerbacha, The University of Chicago Press, Chicago 1988.
  7. Reilly F.K., Brown K.C., Analiza Started in Bonds, PWE, Warszawa 2001.
  8. Thomsett M.C., Getting Started in Bonds, John Wiley & Sons, New York 1994.
  9. Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, pod red. W. Frąckowiaka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu