BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochaniak Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Oszacowanie kosztu kapitału własnego w wybranych bankach komercyjnych : (wykorzystanie modelu CAMP)
Estimating the Cost of Internal Capital in Selected Commercial Banks (Using the CAPM Model)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 185-196, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Model wyceny aktywów kapitałowych, Banki komercyjne, Kapitał bankowy, Metody ekonometryczne, Stopa zwrotu akcji
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Commercial banks, Bank capital, Econometric methodology, Stock rate of returns
Note
summ.
Abstract
Zadaniem artykułu jest oszacowanie kosztu kapitału własnego w 2002 r. dla 10 wybranych banków komercyjnych na podstawie obserwacji miesięcznych stóp zwrotu ich akcji. Do tego celu wykorzystano model wyceny aktywów kapitałowych CAMP.

This paper constitutes an attempt to forecast the cost of internal capital in 2002 in 10 banks quoted on the Warsaw Stock Exchange. The CAPM (Capital Assets Pricing Model) served as the basis for the conducted research. Special attention was paid to issues connected with applying the model to the Polish economic reality given that the method of estimating its parameters required certain corrections to be made (in particular, these relate to the market risk premium). Based on the Fisher equation, a value for the premium and market risk was introduced. A linear regression equation was used in order to establish a relationship between the yield on bank shares and the rate of return from the stock market index as well as to calculate the risk-free interest rate. The paper provides approximate values for the cost of internal capital in the analysed banks in 2002. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Bródka R., Stopa zwrotu i ryzyko papierów wartościowych -podstawowe charakterystyki inwestycji kapitałowych, „Bank i Kredyt" 1999, nr 10.
 3. Cwynar A., Cwynar W., Stopa zwrotu i koszt kapitału - najważniejsze aspekty zarządzania wartością dla akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa 2001.
 4. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
 5. Ehrbar A., EVA - strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG Press, Warszawa 2000.
 6. Johnson H., Koszt kapitału - klucz do wartości firmy, Liber, Warszawa 2000.
 7. Kamping C., Zarządzanie ryzykiem, „Bank", lipiec 2000.
 8. Matten C., Zarządzanie kapitałem bankowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 9. Michaelis J., Metoda wyceny aktywów finansowych CAPM w formule wartości zaktualizowanej netto (NPV), „Bank i Kredyt" 1999, nr 9.
 10. Mills R. Jak liczyć koszt kapitału, „Gzzete Bankowa" 20-26.03.2001.
 11. Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu