BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalewska Maria (Wydział Ekonomii)
Title
Inkubatory przedsiębiorczości
Incubators of Entrepreneurship
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 434, s. 51-62
Keyword
Przedsiębiorczość, Inkubatory przedsiębiorczości, Zwalczanie bezrobocia, Finansowanie inkubatorów przedsiębiorczości, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Enterprise incubators, Unemployment reduction, Financing of business incubators, Small business
Note
summ.
Abstract
Omówiono pojęcie inkubatora przedsiębiorczości, jego zadania i cele, a także rodzaje inkubatorów, a następnie przedstawiono podmioty organizujące i finansujące inkubatory, korzyści wynikające z tego programu i doświadczenia innych krajów w tej mierze, a na tym tle polskie inicjatywy.

For more than 10 years a number of steps to create conditions conducive to the establishment and operation of small businesses have been made in the highly developed countries. The establishment of incubators of entrepreneurship has been one of them. They are centres providing office and production space. They render various services and offer professional assistance in running the business , In them prevails the unique atmosphere of cooperation, mutual assistance and experience sharing. The success rate of firms operating from them is as high as 90%. Thus, the incubator minimalizes the risk of failure. The implementation of the incubator establishment scheme is beneficial for their organizers as well as those taking advantage of them. The expansion of incubators in Poland faces numerous difficulties. As a result, the pace of setting up these highly advantageous for the economy establishments may be slowed down. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Fic M., Funkcjonowanie centrów innowacji w Austrii, referat wygłoszony na konferencji w Zajączkowie - 23-24.10.1992 r. Temat konferencji "Doświadczenia centrów innowacji (inkubatorów przedsiębiorczości) w Europie".
 2. Gaberle W., Inkubatory przedsiębiorczości. Małopolskie Centrum Promocji i Przedsiębiorczości, Kraków 1990.
 3. Inkubator przedsiębiorstw - Co to Jest, opracowanie zbiorowe, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1992.
 4. Inkubator przedsiębiorstw, opracowany przez Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji, Wojewódzkie Biuro Pracy, Kraków 1990.
 5. Inkubatory biznesu, "Życie Gospodarcze" 1992, nr 23.
 6. Kozłowski S., Na garnuszku, "Gazeta Bankowa" 1992, nr 38.
 7. Listkiewicz-Charuba B., Co nowego w inkubatorach biznesu, "Gazeta Przemysłowo-Handlowa" 1992, nr 19.
 8. Matuszewski T., W BISE, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 14.
 9. Reszka P., Minister w inkubatorze, "Rzeczpospolita" 1992, nr 229.
 10. Topiński P., Inkubatory przedsiębiorstw, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 17.
 11. Wylęgarnie biznesu, "Gazeta Bankowa" 1992, nr 38.
 12. Zasiadły K., Doświadczenia Centrów Innowacji i Przedsiębiorczości w Europie Wschodniej i Środkowej, Konferencja w Zajączkowie na temat: "Doświadczenia centrów innowacji (inkubatorów przedsiębiorczości) w Europie".
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu