BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczyński Tomasz
Title
Zmienność wyników finansowych banków komercyjnych a stopa zwrotu oczekiwana przez akcjonariuszy i wielkość kapitałów na pokrycie ryzyka
The Financial Results of Commercial Banks Compared to Shareholders' Expected Rate of Return and the Size of Capital for Risk Coverage
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 197-206, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Wynik finansowy, Banki komercyjne, Ryzyko, Model wyceny aktywów kapitałowych, Kapitał bankowy
Financial performance, Commercial banks, Risk, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Bank capital
Note
summ.
Abstract
Zadaniem artykułu jest przeprowadzona na przykładzie grupy polskich banków giełdowych analiza związków pomiędzy zmiennością ich wyników finansowych a oczekiwaną przez akcjonariuszy rentownością inwestycji w akcje tych banków. Podjęto także próbę oszacowania tej rentowności przy pomocy modelu CAMP i porównanie jej z rzeczywiście obserwowaną.

This article describes the relationships between the financial results of commercial banks and the rate of return their shareholders expect, and examines whether - based on a group of Polish banks listed on the stock exchange - expectations with regard to investment in the shares of banks that in the past had displayed greater variability in the rate of return were higher than in regard to investments bringing stable returns. Furthermore, the author attempts to estimate the return expected by shareholders using the CAPM model and attempts to estimate the level of risk-offsetting bank capital using the concept of at-risk profits. Net profit and gross revenues were used to measure the financial results of banks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
  1. Matten Ch., Zarządzanie kapitałem bankowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  2. McNaughton D., Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian. Efektywne zarządzanie zmianami, Fundacja WIB, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu