BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagłowski Mieczysław
Title
Wiedza i rzeczywistość w "Introduccion a la Filosofia" J. Mariasa
Knowledge and Reality in J. Marias "Introduccion a la Filosofia"
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (3), 1997, nr 752, s. 82-96
Keyword
Filozofia, Wiedza
Philosophy, Knowledge
Note
summ.
Marias J.
Abstract
W artykule przedstawiono poglądy filozoficzne hiszpańskiego filozofa J. Mariasa (ur. 1914), ucznia i bliskiego współpracownika J. Ortegi y Gasseta. Artykuł dotyczy zagadnień związanych z wiedzą i rzeczywistością, które zawarte są w dziele "Introduction a la Filosofia", jak również w innych pracach tego filozofa.

The article deals with the philosophy of Julian Marias - a disciple and close collaborator of J. Ortega y Gasset. It focuses on the concepts of knowledge and reality in Matias' thought. The author reconstructs the meaning of these concepts on the ground of Marias' main book "Introduccion a la Filosofia" from 1947. (original asbtract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jagłowski M.: Socjologia wiedzy racjowitalizmu. "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" 1994 nr 1.
  2. Jagłowski M.: Współczesna filozofia hiszpańska - Julian Marias. "Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis" 1993 nr 28.
  3. Jagłowski M.: Współczesna filozofia hiszpańska. "Edukacja Filozoficzna" 1992 nr 13.
  4. Marias J.: Introduction a la filosofia. Obras, t. 2, Madrid 1962, s. 78.
  5. Nicol E.: Historicisme y existencialismo. Mexico 1950, s. 323-326.
  6. Orringer N.: Radicalisme en la EspaAa filosofica del siglo XX. [w:] Raices i valores historiées del pensarmento espanol. Sevilla 1990, s. 26-33.
  7. Ortega y Gasset J.: Ideas y creencias. Obras Complétas, t. V. Madrid 1970, s. 384.
  8. Paczkowska-Łagowska E.: Dilthey i upadek wiary w rozum. "Studia Filozoficzne" 1983, nr 5-6, s. 267.
  9. Simmel G.: Metafizyka życia. [w:] U progu współczesności. Z dziejów doktryn antypozytywistycznych. Red. B. Skarga. Wrocław 1978.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu