BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubińska Teresa
Title
Ocena zmian w strukturze i wolumenie oszczędności w Polsce w latach 1992-1998 oraz czynniki zwiększenia bazy oszczędnościowej
Changes in the Volume and Strukture of Banking Savings in Poland in 1992-1998 and Factors of Increasing of National Savings
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2001, nr 9, s. 75-87
Keyword
Poziom życia, Produkt krajowy brutto (PKB), Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych
Living standard, Gross domestic product (GDP), Households, Household savings
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawia zmiany w strukturze i wolumenie oszczędności depozytowych w Polsce w latach 1992-1998. Wskazała ona także zasadnicze kierunki ich zmian. Aby utrzymać tendencje wzrostowe w gospodarce polskiej należy stale zwiększać bazę oszczędnościową.

One of the most important factor, that determine the quantity of investment in economy is the volume of national savings. Based of the analysis of the balance - sheets of the Polish monetary sector, the attempt has been made to difine the changes in structure and volume of Polish savings in the period of 1992-1998. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu