BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia
Title
Możliwości wykorzystania rachunku wyników w controllingu (wyniki badań ankietowych)
Possibilities of Using Profit and Loss Account in Controlling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 1996, nr 15, s. 13-22
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rachunkowość zarządcza, Rachunkowość finansowa, Controlling, Rachunek wyników, Rachunek kosztów
Enterprise management, Management accounting, Financial accounting, Controlling, Income statement, Cost accounting
Note
Zsfg.
Abstract
Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kadry kierowniczej różnych firm a mających na celu rozpoznanie rzeczywistej użyteczności informacji kosztowo-wynikowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Żaden z wysuniętych przez autorkę wniosków nie zmierza do kwestionowania przydatności tradycyjnego modelu rachunku wyników, jednak 69 procent ankietowanych wybiera rachunek wyników jako narzędzie controllingu.

An article contains polled research results that were carried out among managerial staff of different companies. The aim of that activity was to find out a real usefulness of cost-results information in company's management. An author doesn't call into question usefulness of traditional model of profit and loss account but 69 procent of a group under research choose profit and loss account as controlling tool. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu