BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płonka Maria (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce
The Principles for Target Market Selection by Mutual Insurance Societies in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 665, s. 207-224, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rynek docelowy, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Działalność socjalna przedsiębiorstwa
Target market, Mutual insurance society, Social enterprise activity
Note
summ.
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę działalności Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) na obszarze rynek -produkt, dzięki której można zidentyfikować ich przewagi (słabości) konkurencyjne. W pracy omówiono specyfikę rozwoju TUW w Polsce i wybranych krajach.

One of the fundamental problems that must be addressed when initiating economic activity is identification of the target market, i.e., the market on which the enterprise wishes to operate. The goal of this paper is to analyse the operations of Mutual Insurance Societies (MIS) with respect to the market-product sphere. In particular, the paper should help potential MIS analyse and anticipate opportunities for action with respect to selecting target markets and - consequently - determining strategies of action. The paper comprises the following sections:
- theoretical and methodological issues associated with the selection of target markets,
- an outline of MIS specifics,
- a comparative analysis of MIS in Poland and in selected countries around the world,
- analysis of target markets for Polish MIS,
- summary and findings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
  2. 10000 strażaków u „Floriana", „Gazeta Ubezpieczeniowa" 2000, nr 15.
  3. Kowalewski E., Ubezpieczeniowa zasada wzajemności -jej istota i konsekwencje prawne, „Prawo Asekuracyjne" 1998, nr l.
  4. Kuchlewska M., Odrębności kapitałowe towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i ich konsekwencje, „Prawo Asekuracyjne" 1998, nr 3.
  5. Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
  6. Pokojska M., Wzajemne powinny być tańsze niż komercyjne, „Gazeta Bankowa" z 22.10.2002.
  7. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
  8. Sangowski T., Towarzystva ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
  9. Szczecińska A., Strażak agentem, „Rzeczpospolita" 2000, nr 71.
  10. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28.07.1990 r. (Dz.U. nr 11, 1996, p. 62 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu