BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiński Adam
Title
Propozycje ostrzegawczego systemu wskaźników banku
Proposal of the Warning Indices System in Bank
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 855, s. 84-96, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie bankiem, Zarządzanie strategiczne, System wczesnego ostrzegania, Wskaźniki ekonomiczne, Materiały konferencyjne
Bank management, Strategic management, Early warning system, Economic indicators, Conference materials
Note
summ.
Abstract
Scharakteryzowano zbiory wskaźników finansowych banku (wskaźniki jakości aktywów i pasywów; rentowności; wypłacalności; rynku giełdowego), które przy wykorzystaniu technologii informatycznych, tworzą system wskaźników do oceny kondycji ekonomicznej banku. System ten oprócz swojej funkcji analitycznej, sprawozdawczej i informacyjnej, realizuje również zadania profilaktyczne, polegające na ostrzeganiu kierownictwa banku przed podejmowniem działań niekorzystnych dla placówki, oraz utwierdzające zarząd banku w realizacji dotychczasowej strategii działania. W artkule przedstawiono rozważania dotyczące metodologii systemu ostrzegania, bazującej na rzeczywistych wartościach wskaźników banku, obliczonych dla okresu historycznego i momentu teraźniejszego.

The paper deals with the question why the usage of financial indices allows better decision-making and improves effectiveness and efficiency of the bank units. Apart from control and report functions the indices system provides warnings for the bank top management in the situation of unprofitable operations and bad financial standing of the bank. (original abstrakt)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu